Slakteri

Gårdsslakteri för nöt, lamm, get, gris och vilt. Lugna och välhanterade djur ger bättre kött, det är vår bestämda uppfattning

Hängmörning enligt överenskommelse i vårt kylrum


Egen styckning, där vi styckar, packar och lägger i lådor efter dina önskemål.


Lite  charkprodukter gör vi också, än så länge bara till gårdsbutken

Vi har ett mindre, KRAV-certifierat (vi slaktar konventionellt, Krav- och Eu-ekologiskt) och EU-godkänt, slakteri där vi själva slaktar och har full kontroll över djuren och processerna, och där du kan vara säker på att djuren behandlas väl i en lugn miljö. Alla djur besiktas av jordbruksverkets och/eller livsmedelsverkets personal både innan och efter slakt. Vårt godkännandenumer hos livsmedelsverket är SE 356 EG och vårt SE-nummer är 202604.


Förutom att vi slaktar till gårdsbutiken erbjuder vi slakt för återtag/ legoslakt och -styckning när du exv vill sälja köttlådor eller helfall från din egen gård, och vi köper in vildsvin. Vi kan stycka, mala, packa och lägga i lådor. Vi är idag godkända för nöt, lamm, get, gris och vilt. Allt hängmöras i vårt kylrum enligt överenskommelse.

Just att vi är lite mindre gör du kan ha olika styckningsvarianter exv på lamm enligt vad vi kommer överens om.

Vi har inga egna transportfordon utan du kör själv hit dina djur, vilket också gör att de får det lite lugnare. 


Slaktpriser from 2022 01 01:

Exkl moms.


Nöt

Slakt 9 kr/kg slaktvikt

Styckning och malning 8 kr/kg slaktvikt

Vakumpackning 8 kr/påse, alltså beror ditt totalpris på t ex hur mycket färs du vill ha i påsarna.


Lamm/get

Slakt 400 kr/st

Styckning: klassisk 275 kr/st, grillstyckning 215 kr/st, gourmet 305 kr/st Se alternativen under "lammlådor".

För vuxen tacka eller bagge tillkommer 50 kr/st för slakt och 50 kr/st för styckning.

För packning i 1/2-låda tillkommer 25 kr/lamm. Vakumpackning 225kr/st. För vakumpackning i 1/2-låda tillkommer 40 kr/lamm.


Gris

Slakt 730 kr/st plus 1 kr/kg slaktvikt. Observera att grisarna flås, inte skrapas, vid slakten. Slaktvikt är inkl huvud, ben och hud. 

Styckning 7 kr/kg


Vildsvin

Slakt  710 kr/st plus 1,50 kr/kg slaktvikt.För dig som inte har företag så tänk på att när momsern läggs på blir det 25% till på priset.Vi är godkända också för annat vilt men har i dagsläget svårt att hinna med det under höstarna.


Vi köper in vildsvin till gällande priser. Ring eller sms:a alltid Adam på 070-3994220 för överenskommelse innan leverans.

Galtar enligt överenskommelse

10-20 kg: 30 kr/kg

20-50 kg: 40 kr/kg

>50 kg:    20 kr/kg

Leveransvillkor:

Djuret skall levereras med mage och tarmar urtagna eller enligt ö.k. Alla röda organ som hjärta, lunga, lever och njure samt mjälte och diafragma SKALL medfölja, annars kan inte djuret godkännas. Tänk på att ju bättre skjutet djuret är, ju mindre behöver putsas från slaktkroppen och ju mer får du betalt. Slaktvikten är den vikt som slaktkroppen har efter putsning och godkännande av Livsmedelsverkets personal.